คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ความปลอดภัย

หมวกกันน็อค

“หมวกกันน็อค” สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักบิดทั้งหลาย

หมวกกันน็อค เป็นสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลย สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าคุณจะขี่ไปใกล้หรือไกล คุณควรสวม หมวกกันน็อค ไว้เสมอ เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

คาดเข็มขัดนิรภัย

คาดเข็มขัดนิรภัย สิ่งที่ไม่ควรลืมหรือมองข้าม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต

พื้นฐานการขับขี่รถยนต์โดยทั่วไปของทุก ๆ คนจำเป็นต้องเคารพพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรเหมือนกันหมด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อยู่บนท้องถนน ซึ่งกฎจราจรหนึ่งที่หลายคนอาจลืมเลือนหรือไม่ได้สนใจจะทำตามมากนักคือการ คาดเข็มขัดนิรภัย ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังมาก ๆ เพราะมันหมายถึงความปลอดภัยของทุก ๆ คนที่โดยสารมากับรถคันดังกล่าว เราไม่มีทางรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ถ้ามีการคาดเข็มขัดเอาไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดจากหนักยังพอทุเลาให้กลายเป็นเบาได้   ก่อนคาดเข็มขัดนิรภัยมารู้จักเข็มขัดนิรภัยให้มากขึ้นก่อนดีกว่า เข็มขัดนิรภัยคืออุปกรณ์ชนิดอื่นที่ติดมากับรถยนต์ทุกคัน หัวใจสำคัญของมันคือการช่วยลดความรุนแรงให้กับทุก ๆ คนที่โดยสารอยู่บนรถในยามที่เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริง ๆ ทุกวันนี้ถือเป็นอุปกรณ์ที่ถูกบังคับว่ารถยนต์ทุกคันต้องมีการติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยเวลาที่เราคาดเข็มขัดนิรภัยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนั่นคือ เข็มขัดนิรภัยแบบสองจุด หรือ

ยางรถบรรทุก

วิธีดูแลรักษายางรถบรรทุก

รถบรรทุกคือยานพาหนะขนาดใหญ่ที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่ารถยนต์ทั่วไป ฐานของตัวรถบรรทุกจึงควรได้รับการดูแลรักษามากกว่ารถยนต์ปกติ โดยเฉพาะ ยางรถบรรทุก ที่มักต้องรองรับน้ำหนักทั้งตัวรถและสิ่งของอยู่บนตัวรถบรรทุกเป็นระยะเวลานาน ๆ ไปพร้อม ๆ กับรองรับแรงเสียดทานจากพื้นผิวถนนในระหว่างการขับเคลื่อนตลอดเวลา ยางรถบรรทุก จึงมักถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ทั้งขนาด ความหนาและลักษณะของดอกยาง แต่หากต้องการให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเป็นระยะเวลานาน ๆ ยางของรถบรรทุกก็ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมตามรายละเอียดต่อไปนี้   ลมยาง ลมยางนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานยางของรถบรรทุกเป็นอย่างมาก และยังส่งผลต่อความปลอดภัยในระหว่างการขับเคลื่อนของรถบรรทุกได้โดยตรง ลมยางควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพราะหากลมยางน้อยเกินไป ยางของรถบรรทุกจะมีลักษณะบวมล่อนได้ง่าย ส่งผลให้อายุการใช้ยางของรถบรรทุกลดลง ดอกยางจะสึกได้ง่ายทั้งลักษณะการสึกที่ขอบยางข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือเกิดการสึกที่ไหล่ยางหรือที่ปลายดอกยาง

เครื่องหมายหยุด

ข้อควรรู้การใช้ เครื่องหมายหยุด เพื่อสร้างความปลอดภัย

เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร หรือสัญลักษณ์กำกับการจราจรต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองและผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน และเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องทราบและทำความเข้าใจ นั้นคือป้าย “เครื่องหมายหยุด” นั้นเอง เครื่องหมายหยุด ใช้เพื่อกำกับการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรทุกรูปแบบ อาจเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายข้อความและสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของผู้สัญจร รวมถึงการจอดยวดยานพาหนะที่ถูกต้อง รวมถึงใช้เพื่อการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หรืออาจแนะนำเพื่อให้ผู้สัญจรสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย   ลักษณะของเครื่องหมายจราจรที่ใช้บอกให้หยุด ป้ายจราจรชนิดนี้จะมีลูกลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม พื้นป้ายเป็นสีแดง และมีตัวอักษรสีขาวเป็นข้อความว่า “หยุด” ถือเป็นป้ายบังคับประเภทที่ 1

เข้าโค้ง

“เข้าโค้ง” อย่างไร ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ช่วงที่รถกำลังวิ่ง เข้าโค้ง นั้นเป็นช่วงที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการที่รถไถลหลุดโค้ง หรือรถอาจสูญเสียการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้ เพราะการเข้าสู่ระยะโค้งนั้นจะเป็นช่วงที่รถมีโอกาสเสียสมดุลได้ง่าย ยิ่งผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนด้วยความประมาทอันตรายในการขับขี่ระหว่างทางโค้งก็ยิ่งแฝงอันตรายมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นผู้ขับขี่ควรเรียนรู้วิธีเพื่อให้การขับรถเข้าบริเวณทางโค้งเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและเพื่อนร่วมทางคนอื่น ๆ ด้วย โดยวิธีที่จะทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยนั้นมีดังต่อไปนี้   ประเมินสภาพของทางโค้งให้ถี่ถ้วน ก่อนนำรถเข้าทางโค้งใดก็ตาม ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามป้ายจราจรที่บอกความเร็วควบคุม หรือป้ายเตือนที่แจ้งเอาไว้อย่างเคร่งครัด เพราะป้ายจราจรต่าง ๆ เหล่านี้ได้พิจารณาจากสถิติอุบัติเหตุว่าควรใช้ความเร็วเท่าใดจึงจะเกิดความปลอดภัย หรือบริเวณทางโค้งดังกล่าวมีหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างไรได้บ้าง อาทิ ห้ามแซง หรือให้ระมัดระวังทางลื่น เป็นต้น

เช็ครถก่อนเดินทาง

เช็ครถก่อนเดินทาง ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเดินทางไกลด้วยการขับรถไปเอง ความพร้อมของพาหนะที่คุณใช้ช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นปลอดภัย ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการ เช็ครถก่อนเดินทาง ด้วยตัวเอง และนี่คือส่วนต่างๆ ของรถที่คุณควรตรวจเช็ค พร้อมวิธีการอย่างละเอียด   ระดับน้ำมันเครื่อง สิ่งแรกที่คุณควรทำในการเช็ครถก่อนเดินทาง คือ การตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง วิธีตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องแบบง่ายๆ คือ ขั้นแรก เปิดฝากระโปรงหน้ารถออกมา บริเวณด้านขาวของเครื่องยนต์จะมีห่วงที่เป็นสีเหลืองอยู่ ให้ดึงห่วงนั้นขึ้น ห่วงนี้คือสายวัดระดับน้ำมันเครื่อง บนสายนั้นจะมีขีดอยู่ 2 ขีด เขียนว่า H

หลับใน

หลับใน อันตรายที่ผู้ขับรถสามารถป้องกันได้

อาการหลับในนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย ลักษณะอาการคือคนขับเกิดวูบหลับกลางอากาศในระหว่างขับรถ ซึ่งในช่วงที่ไม่รู้สึกตัวนั้นเป็นช่วงที่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ ยิ่งเกิดอาการในขณะที่ผู้ขับขี่กำลังใช้ความเร็ว หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทางโค้งหรือฝนตกถนนลื่น ความสูญเสียที่เกิดจากอาหารวูบหลับนี้ก็อาจรุนแรงจนไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุของอาการลักษณะนี้มาจากหลายสาเหตุทั้งการอดนอน การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ การนอนหลับไม่เป็นเวลา จนร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย แต่ก็อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ขับขี่นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทก่อนออกเดินทาง หรือทานยาที่กินแล้วทำให้รู้สึกง่วงนอนอย่างยาแก้แพ้ รวมถึงเครื่องดื่มมึนเมาอย่างแอลกอฮอล์ ลักษณะของอาการขับรถแล้ววูบอาจมีตั้งแต่การวิ่งออกนอกเส้นทาง วิ่งลักษณะส่ายไปมาไม่ตรงทาง อาจเห็นภาพทุก ๆ อย่างรอบข้างเบลอ ไม่ชัดเจน รู้สึกง่วงเหมือนตาจะปิดจนไม่สามารถควบคุมการลืมตาของตนเองได้ หรืออาจมีอาการหาวบ่อย ๆ ตลอดเส้นทาง การขับรถแล้วเกิดอาการวูบหลับนั้นสามารถป้องกันได้ง่าย

จั๊มแบต

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการ จั๊มแบต

ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้นแต่จำเป็นต้องตรวจสภาพความพร้อมต่าง  ๆ ของตัวรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สาเหตุหลักเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน อย่างแบตเตอรี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องหมั่นตรวจสอบและศึกษา อย่างน้อยเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ก็คือ การจั๊มแบตเพราะจะช่วยได้มากทีเดียวกรณีแบตมีปัญหาและยังไม่สามารถนำรถเข้าอู่ซ่อมหรือศูนย์รถยนต์ใกล้เคียงได้ในขณะนั้น ลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่า   ดูแลแบตเตอรี่ยังไงจะได้ไม่ต้องมา จั๊มแบต กันบ่อย  ๆ สิ่งแรกหากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์จนต้องมาศึกษาวิธีจั๊มแบตก็ต้องรู้จักการดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ เปิดกระโปรงหน้ารถเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่เป็นประจำ อย่าให้เกิดรอยแตกร้าวเนื่องจากรอยดังกล่าวจะส่งผลต่อเรื่องการกักเก็บประจุไฟฟ้าภายในแบตที่อาจลดลงเร็วกว่าปกติ สำหรับแบตเตอรี่รุ่นที่ใช้น้ำกลั่นให้ตรวจสอบระดับของน้ำกลั่นเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเติมตามระดับที่กำหนดไม่มากหรือน้อยเกินไป เปิดดูขั้วแบตเตอรี่ทั้ง 2 ขั้วต้องสะอาด กรณีเปิดดูแล้วพบคราบสกปรกให้รีบทำความสะอาดทันที ให้ดูการชาร์จไฟของอัลเตอร์เนเตอร์ว่าสูงหรือต่ำเกินไป

ลูกปืนล้อแตก

แชร์วิธีสังเกตอาการลูกปืนล้อแตก…รู้ไว้ลดเสี่ยงภัยถึงชีวิต

อาการลูกปืนล้อแตกเป็นหนึ่งในสาเหตุของอุบัติภัยทางรถยนต์ที่พบบ่อย เนื่องจากทำให้การควบคุมรถเป็นไปโดยยากลำบาก และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้ล้อรถยนต์หลุดออกจากเพลารถ และนั่นก็ทำให้ไม่สามารถควบคุมการขับขี่ได้อีกต่อไป การรู้วิธีสังเกตความผิดปกติของลูกปืนล้อจึงมีความสำคัญที่ช่วยให้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที   ใช้ทักษะในการฟังเสียง การตรวจจับอาการลูกปืนล้อแตกในเบื้องต้นจำเป็นต้องอาศัยทักษะในการฟังเสียง กล่าวคือ ในระหว่างการขับขี่รถยนต์จะได้ยินเสียงหอนอู้ ๆ จากล้อ ซึ่งจะเพิ่มความดังตามความเร็วรถ จึงลองทดสอบได้ด้วยการเพิ่มเกียร์สูงหรือเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วรถให้มากขึ้น คราวนี้อาจจะดังจนคนนั่งในรถรู้สึกหูอื้อได้เลย หากเป็นตามนี้ก็แสดงว่าลูกปืนล้อแตกแล้ว ลำดับต่อไปคือต้องช่วยกันฟังว่าเสียงดังมาจากจุดใด หากมาจากด้านล้อหน้า จะทำให้ผู้ขับขี่และคนนั่งข้างได้ยินเสียงดังที่ชัดเจน หากเป็นล้อฝั่งคนขับจะจับเสียงดังได้ง่ายที่สุด แต่หากเป็นล้อหลังต้องอาศัยผู้นั่งโดยสารเบาะหลังช่วยฟังเสียงว่าดังมาจากด้านล้อหลังซ้ายหรือขวา เรียกได้ว่าต้องช่วยกันสังเกตในขณะที่รถวิ่งเครื่องยนต์ทำงานอยู่เท่านั้น   ใช้อุปกรณ์ช่วย ทั้งนี้วิธีที่กล่าวมา