คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ขับรถตอนกลางคืน

ขับรถตอนกลางคืน

วิธีปฏิบัติเมื่อต้องขับรถตอนกลางคืน

ขับรถตอนกลางคืน ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าช่วงเวลากลางวัน ดังนั้นเราควรรู้วิธีปฏิบัติคร่าวๆในการ ขับรถตอนกลางคืน