คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ขับขี่ที่ดี

ขับขี่ที่ดี

วิธีที่จะช่วยให้คุณกลายมาเป็นผู้ขับขี่ที่ดีขึ้น

การ ขับขี่ที่ดี นั้นไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ถนนทุกคนควรทราบ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาบนท้องถนน