คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

การโอนรถยนต์ส่วนบุคคล

การโอนรถยนต์ส่วนบุคคล

การโอนรถยนต์ส่วนบุคคล ปี 2561 ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการ โอนรถยนต์ส่วนบุคคล เรียกได้ว่ากระชับรวดเร็วมาก เพียงกรอกแบบฟอร์มพร้อมบริการที่ฝ่าย “งานทะเบียน” ของ สำนักงานขนส่ง