เข้าเกียร์ยาก ปัญหากวนใจ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร - คาร์แทรค